“ बालमैत्री समाजको आधारः जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार ” “वहुप्रकोपिय विपदमा भुकम्पीय सूरक्षा साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा ।“ आफ्नो घरलाई नियमित सेनिटाइज गरौँ खाना खानु भन्दा अघि साबुन पानीले कम्तीमा २० सेकेन्ड सम्म हात मिचि मिचि धो‍औँ । आँखा ,नाक र मुख हात सेनिटाइज गरेपछि मात्र छुवौँ। । हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विधालय पुर्याऔँ । वातावारणलाई संरक्षण र सम्बर्द्धण गर्न वृक्षारोपण तथा वृक्षा पालन पोषण गरौ ।