FAQs Complain Problems

श्री राम जानकी मन्दिर कट्टी

Read More

युवा संस्कार शिविरको झलक ।

Read More

युवा संस्कार शिविर समापन समारोह ।

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
नगर उप प्रमुख

कार्यालय प्रमुख

प्रमोद कुमार ठाकुर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जानकारी

वडा प्रोफाइल

वडा नं. जिम्मेवार अधिकारी सम्पर्क नम्बर
वडा नं. १० अरुण कुमार चौधरी 9844383843
वडा नं. ९ शषि भुषण झा 9854028316
वडा नं. ८ अजय कुमार सिंह 9825861010
वडा नं. ७ रामनाथ सहनी 9804723433
वडा नं. ६ रामबहादुर साह तेली 9854024222 , 9801604372
वडा नं. ५ हदिस अंसारी 9854031220
वडा नं. ४ चन्द्रभुषण मौवार 9844222765
वडा नं. ३ अशोक कुमार अधिकारी 9849405713
वडा नं. २ नरेश कुमार सिंह 9844223222
वडा नं. १ गोविन्द चौरसिया 9815897791