FAQs Complain Problems

वडा नं. ६

Population: 
5723
सम्पर्क नम्बर: 
9816857816
जिम्मेवार अधिकारी: 
रामबहादुर साह तेली

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

फोन:
9854024222

वडा सदस्य

फोन:
9814864820

वडा सदस्य

फोन:
9807886815

महिला सदस्य

फोन:
98642225206

दलित महिला सदस्य

फोन:
9812116574