FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
pic माधवेन्द्र चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत madhbendra@gmail.com 9844073399
rampratap रामप्रताप मण्डल स्वास्थ्य स‌ंयोजक स्वास्थ्य शाखा 9844168305
bijay विजयनारायण ठाकुर आयुर्वेद संयोजक आयुर्वेद 9819628273
rakesh राकेश कुमार पाण्डेय इन्जिनियर प्राविधिक rakish013@gmail.com
raja राजाराम मिश्र शाखा अधिकृत रोजगार संयोजक rajarammishra7@gmail.com 9854030195
mukesh मुकेश कुमार यादव ना.सु ymukesh010@gmail.com 9804723433
जय शंकर मण्डल ना.सु जिन्सी प्रमुख jsmandal83200@gmail.com 9844218533
sdf दुर्रेश कुमार झा ना.सु प्रशासन jhadurgesh631@gmail.com 9840883235
pic भाष्कर मल्लिक एम.आइ.एस. अपरेटर पञ्जिकरण mallickbhashkar@gmail.com 9851181057
photo श्री प्रसाद यादव सह लेखापाल
राकेश शर्मा कम्प्युटर अपरेटर शिक्षा शाखा 9844430558
रणजित कुमार यादव सहायक क्मप्युटर अपरेटर योजना शाखा ranjeetyadav2074@gmail.com 9864215058

युवा संस्कार शिविर समापन समारोह ।