FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा आ व २०८०।८१ तेस्रो किस्ता पाउने लाभग्राही नामावली ८०/८१ Sunday, May 12, 2024 - 14:15 PDF icon सामाजिक सुरक्षा आ व २०८०।८१ तेस्रो किस्ता पाउने लाभग्राही नामावली.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०८०।८१ दोस्रो त्रैमासिक लाभग्राही नामावली.pdf ८०/८१ Thursday, February 8, 2024 - 12:26 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०८०।८१ दोस्रो त्रैमासिक लाभग्राही नामावली.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व.२०८०/०८१ पहिलो किस्त मार्फत निकासा भएका लाभग्राही नामावली ८०/८१ Thursday, December 7, 2023 - 15:22 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र श्रावण भाद्र महिनामा नविकरण गराउने लाभग्राहीहरुको नामावली ८०/८१ Friday, September 29, 2023 - 14:50 PDF icon ward 10 renew list.pdf, PDF icon ward 9 renew list.pdf, PDF icon ward 8 renew list.pdf, PDF icon ward 7 renew list.pdf, PDF icon ward 6 renew list.pdf, PDF icon ward 5 renew list.pdf, PDF icon ward 4 renew list.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र श्रावण भाद्र महिनामा नविकरण गराउने लाभग्राहीहरुको नामावली ८०/८१ Friday, September 29, 2023 - 14:49 PDF icon ward 3 renew list.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र श्रावण भाद्र महिनामा नविकरण गराउने लाभग्राहीहरुको नामावली ८०/८१ Friday, September 29, 2023 - 14:49 PDF icon ward 2 renew list.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र श्रावण भाद्र महिनामा नविकरण गराउने लाभग्राहीहरुको नामावली ८०/८१ Friday, September 29, 2023 - 14:48 PDF icon ward 1 renew list.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धमा । ८०/८१ Sunday, September 10, 2023 - 13:12 PDF icon ward letter pdf.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सक्रिय बनाउने सम्बन्धमा । ८०/८१ Thursday, August 24, 2023 - 16:43 PDF icon notice to publish-1.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ( चौथो किस्ता ) प्राप्त गर्ने लाभग्राही नामावली प्रकाशन सन्दर्भमा ७९-८० Monday, July 3, 2023 - 16:34 PDF icon ward 10 ss 4.pdf

Pages

युवा संस्कार शिविर समापन समारोह ।