FAQs Complain Problems

वडा नं. २

Population: 
7291
सम्पर्क नम्बर: 
9844223222
जिम्मेवार अधिकारी: 
नरेश कुमार सिंह

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

फोन:
9844223222

वडा सदस्य

फोन:
9809606410

वडा सदस्य

फोन:
9814865926

मनाेनित कार्यपालिका सदस्य

फोन:
9817602050

महिला सदस्य

फोन:
9815890508

दलित महिला सदस्य

फोन:
9818094238