१११ औ अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको नारा "महिलाको सुरक्षा सम्मान र रोजगारःसमृद्ध नेपालको आधार"